Встановлення та оскарження батьківства

ФОРМА ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ  Права й обов’язки батьків по відношенню до дитини ґрунтуються на походженні дитини від них. Даний факт посвідчується державним органом реєстрації актів цивільного стану в порядку, встановленому Сімейним кодексом України.

  Доказом походження дитини є свідоцтво про шлюб, тому для визнання батьківства його цілком достатньо в таких випадках: 

  • Дитина зачата і народжена у шлюбі;
  • Дитина зачата до заміжжя, але народжена у шлюбі;
  • Дитина зачата у шлюбі, але народжена протягом 10 місяців після розлучення.

  Подружжя, а також жінка та чоловік, шлюб між якими припинено, у разі народження дитини до спливу десяти місяців після припинення їх шлюбу, мають право подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану спільну заяву про невизнання чоловіка (колишнього чоловіка) батьком дитини. Така вимога може бути задоволена лише у разі подання іншою особою та матір’ю дитини заяви про визнання батьківства. Якщо дитина народилася до спливу десяти місяців від дня припинення шлюбу внаслідок смерті чоловіка, походження дитини від батька може бути визначене за спільною заявою матері та чоловіка, який вважає себе батьком.

  Походження дитини від батька визначається за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою. Така заява може бути подана як до, так і після народження дитини до органу державної реєстрації актів цивільного стану. Якщо заява про визнання себе батьком дитини подана неповнолітнім, орган державної реєстрації актів цивільного стану сповіщає батьків, опікуна, піклувальника неповнолітнього про запис його батьком дитини. У разі якщо повідомити батьків, опікуна, піклувальника неповнолітнього неможливо, орган державної реєстрації актів цивільного стану повинен повідомити орган опіки та піклування про запис неповнолітнього батьком дитини.

  Підставою для визнання батьківства через суд є будь-які відомості, що підтверджують походження дитини від конкретної особи, зібрані відповідно до Цивільно-процесуального кодексу України.

  Позов про визнання батьківства можуть подати:

  • Мати дитини;
  • Опікун дитини;
  • Піклувальник дитини;
  • Особа, яка вважає себе батьком дитини;
  • Сама дитина, яка досягла повноліття;
  • Особа, яка утримує та виховує дитину.

  Встановити батьківство можливо за допомогою ДНК-експертизи.

  Позовна заява про визнання батьківства може подаватися в будь-який момент, так як термін давності для даної категорії справ чинним законодавством України не встановлено.

  Позов про визнання батьківства приймається судом при наявності таких умов:

  • Немає спільної заяви батьків;
  • Дитина народжена матір’ю, яка не перебуває у шлюбі;
  • Запис про батька дитини вчинено за прізвищем матері;
  • Ім’я та по батькові дитини записано зі слів матері;
  • Немає заяви батька або рішення суду.

  Процедура оскарження батьківства здійснюється в судовому порядку на підставі позовної заяви. Згідно ст. 136 Сімейного кодексу України, особа, яка записана батьком дитини, має право оскаржити своє батьківство, пред’явивши позов про виключення запису про нього як батька з актового запису про народження дитини. У разі доведення відсутності кровного споріднення між особою, яка записана батьком та дитиною суд виносить рішення про виключення відомостей про особу як батька дитини з актового запису про її народження. Оскарження батьківства можливе лише після народження дитини і до досягнення нею повноліття. Не має права оскаржувати батьківство особа, яка записана батьком дитини, якщо в момент реєстрації себе батьком дитини він знав, що не є її батьком, а також особа, яка дала згоду на застосування допоміжних репродуктивних технологій.

  Можливість оскарження батьківства після смерті особи, яка записана батьком дитини, передбачена Сімейним кодексом України. Так, згідно зі ст. 137 Сімейного кодексу України, якщо той, хто записаний батьком дитини, помер до народження дитини, оскаржити його батьківство мають право його спадкоємці, за умови подання ним за життя заяви до нотаріуса про невизнання свого батьківства. Якщо той, хто записаний батьком дитини, помер після пред’явлення ним позову про виключення свого імені як батька з актового запису про народження дитини, позовну заяву можуть підтримати в суді його спадкоємці. Якщо через поважні причини особа не знала про те, що записана батьком дитини та померла, оскаржити батьківство можуть її спадкоємці: дружина, батьки і діти.

  Стаття 138 Сімейного кодексу України, передбачає право оскаржити батьківство свого чоловіка, пред’явивши позов до суду про виключення запису про нього як батька дитини з актового запису про народження дитини. Вимога матері про виключення запису про її чоловіка як батька дитини з актового запису про народження дитини може бути задоволена лише у разі подання іншою особою заяви про своє батьківство. До вимоги матері про внесення змін до актового запису про народження дитини встановлюється позовна давність в один рік, яка починається від дня реєстрації народження дитини.