Стягнення аліментів

ФОРМА ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУВідповідно до Сімейного кодексу України, батьки зобов’язані утримувати своїх дітей до моменту досягнення ними повноліття.

Після досягнення повноліття, термін матеріального забезпечення може бути продовжений до 23 років, якщо дитина продовжує навчання та у батьків є можливість надавати йому фінансову допомогу. При цьому, в разі припинення процесу навчання за власною ініціативою або в разі відрахування, право на утримання дитини припиняється.

Відповідно до законодавства України, питання виплати аліментів вирішується двома шляхами – добровільним або примусовим.

Добровільна сплата аліментів здійснюється:

· За домовленістю батьків,

· За особистою ініціативою платника аліментів шляхом подачі заяви за місцем своєї роботи,

· Шляхом відчуження на користь дитини нерухомості.

Сплата аліментів за домовленістю батьків

Чинне законодавство передбачає можливість батьків самостійно домовитися про сплату аліментів, визначивши їх розмір, який повинен бути не менше, ніж передбачено Сімейним кодексом України. В такому випадку, договір підлягає нотаріальному посвідченню, в ньому й буде зафіксований розмір та порядок сплати аліментів.

Подача заяви за місцем роботи

Платник аліментів має право подати за місцем своєї роботи заяву про утримання з його офіційних доходів суми для виплати аліментів. У заяві обов’язково вказується період, за який буде здійснюватися перерахування аліментів. У цьому варіанті можливе стягнення аліментів в розмірі більшому, ніж половина зарплати. Але, вищевказану заяву в будь-який момент він може забрати.

Відчуження особистого майна на користь дитини

Платник аліментів може укласти договір, який обов’язковим чином повинен бути завірений нотаріально, завдяки якому його дитина отримує право власності на нерухомість, замість сплати аліментів. Такий договір можливо укласти тільки за згодою з органом опіки та піклування.

При передачі дитині нерухомості у власність необхідно розуміти, що укладення договору звільняє платника аліментів від виконання аліментних зобов’язань, але не є підставою для припинення обов’язку нести додаткові витрати на його утримання.

Якщо ж батькам не вдається досягти згоди для мирного вирішення конфлікту, стягнення аліментів проводиться в судовому порядку.

У випадках, коли жоден з варіантів про добровільне вирішення питання сплати аліментів не підходить батькам або вони не можуть прийти до взаємної згоди, тоді проводиться примусове стягнення грошових коштів з платника аліментів в судовому порядку.

Судовий порядок вирішення таких спорів передбачає подачу позовної заяви тим з батьків, з ким проживає дитина. При цьому, подача заяви можлива як в суд за місцем прописки відповідача, так і в суд, що знаходиться за місцем реєстрації або перебування позивача.

Розмір аліментів

Згідно з чинним законодавством, розмір аліментів встановлюється судом з урахуванням основної заробітної плати відповідача, всіх доплат та надбавок до основної заробітної плати, премій, нагород, пенсії, допомоги по безробіттю, стипендії, дивідендів та інших можливих доходів.

Що враховує суд при визначенні розміру аліментів:

  • Стан здоров’я та матеріальне становище дитини;
  • Стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів;
  • Наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;
  • Наявність на праві власності, володіння та / або користування у платника аліментів майна і майнових прав, в тому числі рухомого і нерухомого майна, грошових коштів, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав;
  • Здійснені відповідачем значні витрати, такі як: придбання нерухомого та / або іншого майна на суму понад десяти розмірів прожиткового мінімуму;
  • Будь-які інші обставини, що мають значення для винесення справедливого рішення у справі про сплату аліментів.

На зміну розмірів аліментів ніяк не впливають переїзд в іншу країну чи новий шлюб. Навпаки, якщо в новому шлюбі платника аліментів народилася дитина, то відповідно, виникає обов’язок утримувати ще одну дитину, тому сума аліментів може бути зменшена.

Суд призначає виплати на утримання дитини, як в частковому співвідношенні від доходу відповідача, так і в твердій (фіксованій) грошовій сумі.

Мінімальний розмір аліментів

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Прожитковий мінімум в 2020 році:

для дітей до 6 років: з 1 січня 2020 року – 1779 грн.

для дітей від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року – 2218 грн.

Аліменти з безробітного

Аліменти стягуються судом у розмірі не менше мінімального, навіть якщо, відповідач є безробітним, неофіційно працевлаштованим, має на утриманні інших дітей і т.д. Для цього, особа, яка подає на аліменти, повинна грамотно сформулювати позовні вимоги та просити суд встановити аліменти не нижче, ніж мінімальний розмір.

Максимальний розмір аліментів, який може стягнути суд

Максимального розміру аліментів законодавством не встановлено. Але варто зазначити що, стягнення аліментів за судовим наказом передбачає можливість стягнути аліменти в сумі не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. У разі, якщо дітей декілька, то максимальна сума розраховується за віком кожної дитини окремо.

Якщо передбачена законодавством межа не відповідає потребам дитини, в такому випадку слід звертатися в порядку позовного звернення до суду. Оскільки в даному випадку встановленого максимального розміру не буде, то претендувати можна на такий розмір аліментів, потреба в якому вдасться обґрунтувати.

Для того, щоб суд присудив аліменти, в тому числі в розмірі більше десяти прожиткових мінімумів, необхідно надати підтвердження потреби в такій сумі. Аналізуючи судову практику, варто відзначити, що захмарної суми без відповідних обгрунтувань реальних потреб дитини суд не присудить, навіть в разі якщо суд буде бачити можливість другого з батьків платити мільйони.

Спрощений порядок стягнення через суд аліментів

На даний момент Сімейним кодексом України передбачено спрощений порядок стягнення аліментів в судовому порядку. Для цього необхідно звернутися в суд із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів.

Той з батьків, з ким проживає дитина, має законне право звернутися в суд із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів в наступному розмірі:

на одну дитину – 1/4;

на двох дітей – 1/3;

на трьох і більше дітей – 1/2 заробітку (доходу) платника аліментів. 

Збільшення і зменшення розміру аліментів?

Сімейним законодавством України передбачена можливість зміни суми аліментів, встановленої судом або домовленістю між батьками. Ініціатором цього процесу може виступати, як одержувач, так і платник аліментів. Розмір виплат збільшується або зменшується, в залежності від зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення стану здоров’я одного з батьків та в інших випадках, передбачених Сімейним кодексом.

Відповідальність за несплату аліментів

У разі виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення з дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня прийняття судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості.

Також, якщо є заборгованість по сплаті аліментів більше 6 місяців, той з батьків, з яким проживає дитина, самостійно вирішує питання про тимчасові виїзди дитини за межі України для лікування, навчання або відпочинку дитини.

Крім того, в разі такого прострочення у платника аліментів можуть виникати й інші складності.

Кримінальна відповідальність за несплату аліментів

Кримінальна відповідальність за злісне ухилення від сплати аліментів, передбачена ст. 164 Кримінального кодексу України.

Під злісним ухиленням від сплати аліментів на дитину слід розуміти будь-які дії боржника, спрямовані на невиконання рішення суду, які привели до утворення заборгованості по сплаті таких коштів у розмірі, що сукупно складають суму виплат за три місяці відповідних платежів.

Злісним неплатникам аліментів слід звернути увагу на слово сукупно. Воно означає, що дрібні періодичні платежі, що здійснюються з метою створення видимості сплати аліментів, не матимуть значення, якщо заборгованість по сплаті аліментів на дитину сукупно перевищуватиме суму виплат за три місяці і буде встановлено, що така заборгованість утворилася внаслідок умисного невиконання рішення суду по стягненню аліментів.

Таким чином, кримінальна відповідальність за цією статтею Кримінального кодексу України настає лише в разі умисного, злісного невиконання рішення суду про стягнення аліментів на дитину, а також злісного (умисного) ухилення батьків від утримання своєї неповнолітньої дитини, що знаходиться на його утриманні.

Насправді кримінальна відповідальність за несплату аліментів настає вкрай рідко, оскільки платник аліментів завжди може мотивувати свою поведінку наявністю у нього матеріальних труднощів, поганим станом власного здоров’я або ж обгрунтованою неможливістю виділення коштів на сплату аліментів і т.д. Іншими словами, знайти спосіб та запевнити, що якби мав гроші, то платив би. Відповідно, довести свідоме ухилення від сплати аліментів досить складно.

Стягнення аліментів за кордоном

Відповідно до Конвенції про стягнення аліментів за кордоном, присуджені Судами України кошти можна отримати з платника аліментів, що проживає на території 61 країни світу.

Також за допомогою даної Конвенції можна подати документи через територіальне управління Міністерства Юстиції для подання позовної заяви до закордонного суду.

Ідеальним способом стягнення аліментів в даному випадку є подача позовної заяви безпосередньо в країну, в якій зареєстрований платник аліментів. У зв’язку з тим що, в іноземних судах вирішувати зазначене питання вигідніше та швидше.