Позбавлення батьківських прав

ФОРМА ЗВОРОТНЬОГО ЗВЯЗКУ  Процедура позбавлення батьківських прав можлива виключно в судовому порядку. Батько не може відмовитися від дитини через те, що чинним законодавством України не передбачено таке поняття у зв’язку з тим, що це суперечить нормам суспільної моралі. Існує можливість нотаріального згоди на усиновлення іншою людиною, або подача спільної заяви подружжя (або колишнього подружжя в разі, якщо дитина народилася в період 10 міс. після припинення їх шлюбу) про невизнання чоловіка батьком дитини. Остання заява може мати місце тільки в разі, якщо мати дитини спільно з іншим чоловіком нададуть заяву про визнання ним дитини. Це досить вузьке коло ситуацій, де можна досягти приблизно тих же цілей, що і при позбавленні батьківських прав без суду.

  Згідно ст. 165 Сімейного кодексу України, існує перелік осіб, які мають право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав:

  • один з батьків;
  • опікун або піклувальник;
  • особа, в сім’ї якої проживає дитина;
  • заклад, в якому перебуває дитина (наприклад, лікарня, школа чи інший навчальний або дитячий заклад)
  • орган опіки та піклування;
  • прокурор;
  • сама дитина, якщо вона досягла чотирнадцяти років.

  Існують певні, визначені законодавством України, наслідки для одного з батьків, позбавленого батьківських прав:

  • Втрачає особисті немайнові права на дитину (наприклад, виховання дитини та спілкування з ним, дозвіл на зміну дитиною свого прізвища або імені, визначати місце проживання дитини і т.д.);
  • Перестає бути законним представником дитини (не зможе більше представляти без окремої довіреності його інтереси в судах або інших органах);
  • Звільняється від обов’язків по вихованню дитини;
  • Втрачає пільги пов’язані з дитиною;
  • Не зможе усиновити іншого дитини або стати опікуном;
  • Не зможе отримувати в майбутньому тих майнових прав, пов’язаних із батьківством, які вона могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування);
  • Особа, позбавлена ​​батьківських прав, не звільняється від зобов’язання щодо утримання дитини;
  • Суд може виселити з житла особу позбавлену ​​батьківських прав, якщо подальше їх спільне проживання суперечить інтересам дитини, але тільки у випадках, коли суд встановлює що у особи, позбавленої батьківських прав є інше житло.

  Наслідки для дитини 

  Як правило дитина передається під опіку іншого з батьків. У разі відсутності такої можливості, переважні права на опіку над дитиною мають дідусь і бабуся, повнолітні брати та сестри, інші родичі дитини, мачуха, вітчим, які виявили таке бажання і звернулися з відповідною заявою. Якщо таких немає, то дитина передається органу опіки та піклування.

  Підстави для позбавлення батьківських прав 

  Батьки не можуть бути позбавлені батьківських прав на дитину, яка досягла 18 років.

  Існує вичерпний перелік підстав для позбавлення батьківських прав. Стаття 164 Сімейного кодексу України передбачає:

  Батьки можуть бути позбавлені батьківських прав, якщо вони:

  • не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;
  • ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини;
  • жорстоко поводяться з дитиною;
  • є хронічними алкоголіками або наркоманами;
  • вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;
  • засуджені за вчинення умисного кримінального злочину щодо дитини.

  Також Сімейний кодекс України передбачає можливість позбавлення батьківських прав по відношенню до всіх своїх дітей або когось одного з них.